Styrelsen informerar:

• Viktigt att tänka på att använda tvättpåsar till bh:ar i tvättmaskinerna i våra gemensamma tvättstugor, byglarna kan fastna i tvättmaskin och de går då sönder. Titta igenom fickor osv. så inget ligger där i som kan göra sönder tvättmaskinerna. Ev. så kan en skruvmejsel ha gjort sönder en av tvättmaskinerna och har reparerats för 15 000 kr och detta blir en onödig kostnad för oss alla.
Glöm inte att då du tvättar i det gemensamma tvättstugorna att fylla i namn och telefonnummer ordentligt. Även om du tar över någon annans tvättid om denne är klar tidigare ska du fylla i ditt namn ordentligt.
Jätteviktigt att meddela om tvättmaskiner eller tumlare går sönder till styrelsen. Även om maskinerna skulle vara trasiga då du kommer till tvättstugan så ska detta meddelas direkt till styrelsen.
• Det är också viktigt att tänka på att inte ställa upp portar och tvättstugedörren i onödan, samt ge ej ut pinkod i onödan.

• Styrelsen kommer att prata med Sweax om att måla/fixa till en ruta för bollspel som kallas King för barnen på gården bredvid flaggstången.

• Det är inte tillåtet att hyra ut garageplatser och parkeringsplatser i andra hand.

Trevlig december
/ Styrelsen