Styrelsen informerar:

  • Efter att Swoosh varit här och spolat rören så har det framkommit att vi gärna bör tänka på att torka ur stekfettet innan man diskar t.ex. sin stekpanna (fett stelnar till proppar som skapar stopp i avloppet).
  • Vi bör även tänka på att rensa vattenlåsen, inte bara i badrum utan också tänka på att rensa de i köket.
  • Vi vill åter igen påminna om att inte ha portar, tvättstugedörrar osv. öppna, hemlösa och andra personer tar sig in då i trappuppgångar osv.
  • Grovsopor SKA INTE LÄGGAS i hushållssoporna eller bredvid, detta får var och en åka med till återvinningstationen uppe vid Görla.
  • Matavfall- Det hamnar plastpåsar i matavfallet, det SKA INTE LÄGGAS där i, detta lägger man i vanliga hushållssoporna. Man använder matavfallspapperspåsar (även papperspåsar som man tar frukt i går bra att använda) som finns att hämta i affärerna, bland annat på ICA Norrköp.

Övrigt då det gäller matavfallet så har det minskat lite i kärlet, om vi sorterar matavfallet så kan vi få ner kostnaden på sophämtningen. Något att tänka på 🙂

Vänliga hälsningar

/ Styrelsen