På gång

  • Styrelsen informerar att det kommer bli en hyreshöjning från 1 juli i år med 5 %,( ca 20 kr/m2 ) .
  • Under våren kommer plåtslagarna börja med hus 6 och hus 8.
  • Målning av Domherrens garage är på gång.
  • Spolning av våra avloppsrör i september. Det är viktigt att vara hemma då eller att man lämnar låset i serviceläge om man inte är hemma.

 

Styrelsen har fått en del synpunkter ang. rökning:

  • Vänligen visa hänsyn till varandra, de finns även de som är allergiska.
  • Man kanske kan tänka på att ej stå och röka precis vid porten, man kan gå en bit bort.
  • Man får inte röka vid lekplatserna, detta är allmän plats.

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen