Här kommer lite information om saker vi pratat om/ beslutat i styrelsen.

  • Minibibliotek

Styrelsen vill meddela att det nu finns böcker att låna under expeditionstiden mellan 18.00-19.00 på tisdagar.

  • Matavfallssortering/hushållssopor

Matavfall– Det får absolut inte slängas några plastpåsar i matavfallssoporna.

Trassel med låset för vissa, styrelsen jobbar på detta.

Hushållssopor– Önskemål från styrelsen är att fördela soporna i sopnedkasten (4 st. finns på varje sophus). Om det ser fullt ut, kolla nästa sopnedkast.

  • Renovering av tak

I mitten av augusti månad börjar renovering av taken på hus 2 och hus 14. Mer information kommer från entreprenören, löpande info kommer.

  • Stadgarna

Stämman har beslutat om att inre fonden tas bort, pengar kommer att betalas ut. Styrelsen behöver kontonummer från de som inte har autogiro.

Andra hands uthyrning- Föreningen kommer börja ta ut en avgift för administration. Mer info kommer.

Ansvaret för klämringen i golvbrunnen går över till lägenhetsinnehavaren.

  • Cyklar

Cyklar finns kvar att köpa- kom ner på expeditionstiden om intresse finns.

 

Slutligen vill vi önska alla en härlig sommartid!

Soliga hälsningar,
Styrelsen