Ventilationsgenomgång/ OVK kommer att ske under 2019.
Information om närmare datum kommer att komma i brevlådan hos varje hushåll. Tillgång till samtliga lägenheter behövs då och att man då ej får låsa det övre låset när besiktningen sker ifall man inte är hemma.

Tvättstugan
Vänligen se till att återlämna nycklar då du/ ni nyttjat tvättstugan då vi fått tillverka flera nya vilket innebär en merkostnad för föreningen. Fler nycklar borde finnas hos någon och hittar du/ni den så återlämna den gärna för framtida behov!
Glöm inte heller att skriva namn, lägenhetsnummer och telefonnummer då ni tvättar då det är enligt reglerna i tvättstugan att man uppger det då man nyttjar en tid. Börjar du tvätta senare än din tvättid börjar så skriv gärna klockslag från när du börjar tvätta. Annars gäller en-timmes regeln ; att om ingen börjat tvätta efter en timme får någon annan ta tiden!

Fågelmatning
Tänk på att det inte är tillåtet att mata fåglar utanför fönster samt på balkonger för allas trevnad.

Katter
Du som kattägare måste även ha din katt kopplad enligt ordningsreglerna då du har katten ute i bostadsområdet.

Sophusen
I sommar har det varit soppåsar utanför sophusen som fåglarna sedan hackat sönder och spridit ut. Inte så trevligt för någon. Soppåsen ska självklart in i nedkastet och luckan ska stängas för att undvika dålig lukt för allas vår trevnad.

Det var allt för denna gång och vi önskar alla en härlig start på hösten!