OBS
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÅSTE GENOMFÖRA ÅRSTÄMMA SENAST 30/6.
ANNARS KAN MEDLEMMAR EFTER DET INTE BELÅNA SINA LÄGENHETER MM, OCH VI HAR EN STYRELSE PÅ 2 PERSONER SOM INTE KAN FATTA BESLUT, EFTERSOM DET MÅSTE VARA MINST 3 SOM BESLUTAR.
STYRELSEN HAR KALLAT TILL STÄMMA DEN 4/5 I GRINDSKOLAN (RESERVLOKAL FINNS).
DETTA KVARSTÅR.
DEN SOM INTE KAN ELLER VILL NÄRVARA KAN ANVÄNDA ETT OMBUD. VEM SOM KAN VARA OMBUD STÅR I STADGARNA (brfdomherren1.se).
KAFFE KOMMER INTE ATT SERVERAS.
ÅRSREDOVISNINGEN KOMMER ATT DELAS UT V 15. FINNS PÅ brfdomherren1.se.se
OJUSTERAD.
FÖR MER INFO SE www.bostadsratterna.se
 
                                                STYRELSEN