Aktuellt

Årsstämma 2020

OBS
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÅSTE GENOMFÖRA ÅRSTÄMMA SENAST 30/6.
ANNARS KAN MEDLEMMAR EFTER DET INTE BELÅNA SINA LÄGENHETER MM, OCH VI HAR EN STYRELSE PÅ 2 PERSONER SOM INTE KAN FATTA BESLUT, EFTERSOM DET MÅSTE VARA MINST 3 SOM BESLUTAR.
STYRELSEN HAR KALLAT TILL STÄMMA DEN 4/5 I GRINDSKOLAN (RESERVLOKAL FINNS).
DETTA KVARSTÅR.
DEN SOM INTE KAN ELLER VILL NÄRVARA KAN ANVÄNDA ETT OMBUD. VEM SOM KAN VARA OMBUD STÅR I STADGARNA (brfdomherren1.se).
KAFFE KOMMER INTE ATT SERVERAS.
ÅRSREDOVISNINGEN KOMMER ATT DELAS UT V 15. FINNS PÅ brfdomherren1.se.se
OJUSTERAD.
FÖR MER INFO SE www.bostadsratterna.se
 
                                                STYRELSEN

Styrelsen informerar – Mars 2020

På gång

 • Styrelsen informerar att det kommer bli en hyreshöjning från 1 juli i år med 5 %,( ca 20 kr/m2 ) .
 • Under våren kommer plåtslagarna börja med hus 6 och hus 8.
 • Målning av Domherrens garage är på gång.
 • Spolning av våra avloppsrör i september. Det är viktigt att vara hemma då eller att man lämnar låset i serviceläge om man inte är hemma.

 

Styrelsen har fått en del synpunkter ang. rökning:

 • Vänligen visa hänsyn till varandra, de finns även de som är allergiska.
 • Man kanske kan tänka på att ej stå och röka precis vid porten, man kan gå en bit bort.
 • Man får inte röka vid lekplatserna, detta är allmän plats.

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Styrelsen informerar – Februari 2020

Här kommer lite information om saker vi pratat om/ beslutat i styrelsen.

 • På förekommen anledning så ber styrelsen alla att se över sina ytskikt i våtutrymmena, är lägenhetsägares ansvar att se till att de är ok.
 • Parkering- Det är stoppförbud framför bommarna. Tänk även på att inte stå framför sopkärlen vid sophämtning, står man för så kan de inte tömma soporna vilket kan medföra stora kostnader för bostadsföreningen. Prata även med era bekanta.
 • Vi har åter haft problem med att hemlösa flyttat in i tvättstugan, styrelsen ber vänligt men bestämt- ha inte dörrar eller portar öppna.
 • Styrelsen vill även påminna om att de som nyttjar tvättstugan ska städa både tvättstuga och torkrum efter sig, detta för allas trevnad. Känns alltid bättre och komma till en ren tvättstuga.
 • Styrelsen vill även påminna om inre fonden, detta ska betalas ut och de som inte har autogiro behöver lämna sitt kontonummer. Expeditionstid tisdagar mellan kl. 18.00-19.00, välkomna.
 • Slutligen vill styrelsen meddela att vi som bor i Domherren har 15 % på Franks färg.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Styrelsen informerar – Juli 2019

Här kommer lite information om saker vi pratat om/ beslutat i styrelsen.

 • Minibibliotek

Styrelsen vill meddela att det nu finns böcker att låna under expeditionstiden mellan 18.00-19.00 på tisdagar.

 • Matavfallssortering/hushållssopor

Matavfall– Det får absolut inte slängas några plastpåsar i matavfallssoporna.

Trassel med låset för vissa, styrelsen jobbar på detta.

Hushållssopor– Önskemål från styrelsen är att fördela soporna i sopnedkasten (4 st. finns på varje sophus). Om det ser fullt ut, kolla nästa sopnedkast.

 • Renovering av tak

I mitten av augusti månad börjar renovering av taken på hus 2 och hus 14. Mer information kommer från entreprenören, löpande info kommer.

 • Stadgarna

Stämman har beslutat om att inre fonden tas bort, pengar kommer att betalas ut. Styrelsen behöver kontonummer från de som inte har autogiro.

Andra hands uthyrning- Föreningen kommer börja ta ut en avgift för administration. Mer info kommer.

Ansvaret för klämringen i golvbrunnen går över till lägenhetsinnehavaren.

 • Cyklar

Cyklar finns kvar att köpa- kom ner på expeditionstiden om intresse finns.

 

Slutligen vill vi önska alla en härlig sommartid!

Soliga hälsningar,
Styrelsen

 

Styrelsen informerar – September 2018

OBS ! Viktig info om kommande cykelrensning v 46.

Då vi har en del cyklar framför portar och förråd som ingen verkar äga kommer vi nu att göra en rensning.
Alla behöver då märka sin/ sina cyklar så att vi lätt ser att någon här äger den. Hur ni märker väljer ni själv, men en enkel lapp funkar utmärkt. Skriv portnummer, lägehetsnummer eller namn!
Glöm inte märka cyklar i de gemensamma förråden, då det även rensas där.
Märkningen behöver vara klar senast den 11 november , dvs vecka 45. Veckan efter kommer Sweax hjälpa oss med rensningen.

Det är även bra inför vintersäsongen om cyklar som inte används ställs ner i cykelförråden så att snöröjning underlättas.

Påminnelse vid flytt!
Den router och TV box med fjärrkontroll som vi fått av Comhem tillhör bostaden och ska alltså lämnas till den som näst äger bostaden. Så vid flytt behöver dessa lämnas kvar!
En annan sak som ska lämnas är brandvarnaren.