Aktuellt

Styrelsen informerar – Juni 2018

Grillplats
Vår nya grillplats är installerad mellan hus 8 och 12 som ni säkert redan sett, så nu är det bara att börja använda den så att vi har glädje av den! Den är placerad i huvudändan av hus 8 åt Vätövägens håll.

Matavfallssortering
Då sopsortering kommer förändras i kommunen allteftersom kommer även vi att börja med särskild matavfallssortering från och med nästa år. Vi vet ännu inte exakt hur det kommer att se ut och om hur det ska lösa sig med det praktiska men vi återkommer om detta då vi har mer information.
För den som vill läsa mer på kommunens hemsida så gå gärna in på norrtalje.se/matavfall.

Tack
En stor eloge till alla hundägare som rastar era hundar utanför gården och inte heller har hundarna lösa i innergården, då vi märkt en klar förbättring! Fortsätter vi alla på detta sätt så slipper vi klagomål kring detta framöver.

Belysning
Ny utebelysning till parkeringsgaragen samt vid flertalet platser i innergårdarna är beslutat och beställt och kommer bli mycket bättre inför mörkare årstider längre fram.

Expedition
Under sommaren har vi expeditionstider som vi brukar i brf lokalen på gaveln i hus 8. Det är tisdagar mellan 18-19 som ni gärna får besöka oss ifall ni har frågor eller funderingar.

Tänk på att den router och den tv-box som beställdes tidigare av er som medlemmar av ComHem för bredband och TV-utbud hör till lägenheten och behöver stanna där ifall du säljer din bostad och ska då övertas av den nya ägaren.

Slutligen vill vi önska alla en härlig sommartid!

GDPR – Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Läs om hur vi behandlar dina uppgifter.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i BRF DOMHERREN NR 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Onsdagen den 9 maj kl. 19 Grindskolan Matsalen

Vid föreningsstämman skall de ärenden som anges i nedanstående dagordning behandlas.

EFTER STÄMMAN SERVERAS KAFFE

Norrtälje april 2018
STYRELSEN

DAGORDNING

§1 Stämman öppnas
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av ordförande för stämman
§4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
§5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
§7 Fastställande av röstlängd
§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning – se bilaga
§9 Föredragning av revisionsberättelsen – se bilaga
§10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för år 2017
§11 Beslut om resultatdisposition
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§13 Fråga om arvoden för år 2018
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§15 Val av revisor
§16 Val av valberedning
§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
§18 Stämmans avslutande

Comhem informationsträff 2017-11-30

Anslutningen av Brf Domherren till Com Hem planeras till 2017-11-30 men redan nu kan du beställa dina
tjänster.

Brf Domherren har dessutom tecknat Gruppavtal TV Bas och Bredband 100/100.

För att kunna använda tjänsterna i gruppavtalet behöver du göra en beställning genom att ringa oss. Efter
beställning får du som boende abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och
därför tecknas individuella avtal mellan dig och Com Hem. För mer detaljerad information och allmänna villkor
för privatabonnemang besök comhem.se eller läs mer i avtalsvillkoren som kommer tillsammans med ditt
välkomstbrev.

Tack vare gruppavtalet rabatteras ett abonnemang per tjänst och hushåll. Du har tillgång till dina
gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan din förening/fastighetsägare och Com Hem
gäller. Normal leveranstid efter att vi har fått din beställning är cirka en vecka.

Vad ingår i Gruppavtalet?

  • Bredband 100/100 med trådlös router.
  • Telefoni Bas.
  • TV Bas med digitalbox.

Läs mer i bifogade dokumenten.

pdf ComHem – Dags att beställa
pdf ComHem – Informationsmöte
pdf ComHem – Informationsträff

Fastighetsskötare

Fastighetsskötsel på denna fastighet utförs av:
  Sweax AB
Stockholmsvägen 28
761 43 Norrtälje
Hemsida: www.sweax.se
E-post: info@sweax.se
Arbetstider
Helgfria vardagar 07.00 – 16.00

Felanmälan
Felanmälan som rör fastigheten görs till vår kundtjänst på telefon 0176 – 27 92 20 mellan kl 07.00-16.00, alternativt via vår hemsida www.sweax.se. Vid icke akuta fel/frågor på övrig tid görs anmälning med fördel på www.sweax.se.

Fastighetsjour
AKUTA skador och fel efter arbetstid och under helg görs på journummer 08-585 61 185

Övrigt
Sweax AB har även möjlighet att utföra snickeriarbeten, trädgårdsarbeten, lekplatsarbeten och diverse reparationer i lägenheter via vår egen Serviceavdelning.